ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε για όλα τα ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων.

Ανταποκρινόμαστε στις εξειδικευμένες ανάγκες σας, αξιολογώντας τα οικονομικά στοιχεία και προτείνοντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα για την επιτυχημένη υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.

Με την πολύχρονη εμπειρία μας μπορούμε να αναλάβουμε υπεύθυνα τη διαχείριση όλων των σταδίων συμμετοχής σας στα επιδοτούμενα προγράμματα, από τη διαμόρφωση της πρότασης, την υποβολή του φακέλου σας έως την ολοκλήρωση της επένδυσης και την εξόφληση της επιχορήγησης.